Negeer nu eens de kommer- en kwelverhalen. Wanneer je droomt van een hippe tent met een klein podium ergens in Rotterdam dan is dit nu de juiste tijd. Als je ondernemersbloed hebt dan voel je waarschijnlijk nu heel goed aan dat dit de tijd is om iets te beginnen. Dan ben je nu ook aan het speuren hoe je woorden om te zetten in echte daden. In Rotterdam buitelen nu de vreemdste initiatieven over elkaar heen. Maar dan is het zoals gewoonlijk ook de vraag hoe jij de boel gaat financieren. Het is de bedoeling met deze korte bijdrage een paar ideeën mee te geven. Hoort en zegt het voort is het motto.

Nederland is stinkend rijk
Soms moet ik glimlachen als ik uit het nieuws verneem dat het allemaal zo slecht gaat. Ja, natuurlijk is het nu allemaal best lastig, zeker als je nu geen baan meer hebt maar wel een flinke hypotheek. Maar dat alles neemt niet weg dat Nederland echt een enorm rijk land is, met forse natuurlijke rijkdommen en een uitmuntende infrastructuur om handel te drijven met heel de wereld. Nederland is gewoon een van de rijkste landen van de wereld. En juist omdat we nu een aantal jaren veel minder hebben uitgegeven begint dat meteen duidelijk te worden. Onze spaartegoeden zijn enorm gegroeid. Alle bezittingen minus schulden van alleen de huishoudens al levert een plus op van een kleine 962 miljard Euro. En dan laten we de ‘versteende’ waarde van de woningen nog buiten beschouwing. Het is wel ongelijk verdeeld: de meeste schulden zitten bij de jongere generatie en het meeste bezit (geld) zit bij de oudere generatie.Rabobank

Investeren zonder banken
Basel III is van kracht en dat betekent in het algemeen dat banken hun eigen financiële positie nog meer moeten versterken. De Nederlandse banken hebben zo’n slordige € 340 miljard aan bedrijfskredieten uitstaan. Banken zijn daarom nu voorzichtig en lenen niet veel uit. Maar is er wel degelijk genoeg kapitaal beschikbaar, maar je moet er wel wat voor doen om dat ook voor jou beschikbaar te krijgen. In deze bijdrage wil ik verder doornemen wat de reële mogelijkheden zijn om financiële bronnen aan te boren om bijvoorbeeld een eigen bar of misschien een klein poppodium te openen. Is dit niet iets te positief gesteld? Nee, want de afgelopen crisis heeft o.a. in Rotterdam zoveel uitgaansgelegenheden, en de kleinere poppodia in het bijzonder, de nek omgedraaid dat ik het beslist niet overdreven vind, om dat nu een soort vacuüm te noemen. Als je het hele aaneengesloten stedelijke gebied van Rotterdam en omliggende gemeenten neemt dat praat je over een voedingsgebied van ongeveer 1 miljoen inwoners!! Deze kunnen allemaal in een korte tijd met metro en tram het centrum van Rotterdam bereiken. Daarom is er voor ieder reëel initiatief in Rotterdam ruimte en zal zeker nu, de kans van slagen groot zijn. Over zo’n 2 jaar kan je alleen maar constateren dat je de boot hebt gemist.

Particulier kapitaal komt los
Subsidiekranen zijn dichtgedraaid en banken lenen nauwelijks nieuw geld uit, dat is nu de situatie. Alternatieven? Dat is best simpel. Er is langzamerhand veel spaargeld opgebouwd maar de banken geven nauwelijks rente en de rendementen op beleggingen zijn al tijden zo laag dat particulieren zelf naar andere investeringen op zoek zijn gegaan. Het meeste kapitaal zit bij de oudere generatie die zeker niet onwelwillend is om dat geld elders in te zetten. Zo wordt er bijvoorbeeld massaal gebruik gemaakt van de schenkregeling van 1 ton. Welk een vergissing was het om te denken dat mensen nergens geld in wilden steken. Een ton aan vrij beschikbaar geld is veel maar het er wordt toch negen maal zoveel geschonken als vooraf werd ingeschat!!

Alternatieven
Horeca wordt al van oudsher door de banken als risicovol gezien. De afgelopen crisis heeft er voor gezorgd dat banken nauwelijks meer geld in nieuwe initiatieven staken. Maar er zijn dus meer manieren zijn om kapitaal te vergaren. Naast banken zijn er natuurlijk sowieso al financieringsmaatschappijen en particuliere geldverstrekkers (family, fools and friends) geweest om kapitaal te verstrekken.  En nu is er ook een nieuwe loot aan de boom van kapitaalverstrekking: crowdfunding.

Crowdfunding
Bij crowdfunding schrijven particulieren in op een bepaald project en doen dat met relatief kleine bedragen. Het grote aantal mensen die dit doen, zorgt er dan voor dat toch een aanzienlijk bedrag bijeen kan worden gebracht. En het risico wat men per persoon loopt is daardoor uitermate beperkt. Soms niet meer dan enkele honderden euro’s. Maar vergeleken met al die miljarden die banken hebben uitstaan is het bedrag wat via crowdfunding in 2013 is opgehaald nu nog uitermate klein, namelijk zo’n 0,01% van dat bedrag. Echter, het bedrag dat in totaal wordt opgehaald via crowdfunding groeit wel exponentieel. De geprognotiseerde bedragen voor 2014 zijn nu al het veelvoud van hetgeen in 2013 is opgehaald en voor 2015 wordt een kwart miljard voorzien. De risico’s van crowdfunding moeten later vooral worden gezocht in het gebrek aan controle door de platforms op de besteding van de inleg. En hoe gaat het straks met het terugbetalen van het geleende geld want er zijn nog nauwelijks zogenaamde trackrecords? Krijgen de platforms zelf hun eigen verdienmodel op orde want vaak verdienen ze zelf er te weinig aan? Maar voor zover dat nu kan worden nagegaan ziet het er allemaal heel degelijk uit. Vooralsnog getuigt crowdfunding nu echter vooral van de ongelofelijke inventiviteit en de flexibiliteit van ondernemers in crisistijd.

Voorbeelden
Er zijn momenteel tal van platforms die zich met crowdfunding bezighouden en enkele zijn puur gericht op de horeca. Dat wat ze allemaal gelijk maakt is dat je uiteindelijk wel zelf met een degelijk plan moet komen wat uitgebreid zal worden getoetst. Maar bij het ene platform lijkt de drempel wel wat lager te liggen dan bij het andere platform. Hoe dan ook, bekijk zonder te aarzelen je mogelijkheden want ik heb geleerd dat de grootste fout die je als ondernemer kan maken, is dat je denkt dat je de enige bent met een goed idee voor een bepaalde plek. Snelheid van handelen is vaak een van de meest onderschatte aspecten.

Hoort en zegt het voort
Horeca financieringen
Horeca crowdfunding
Restaurant Blauw Rotterdam
CrowdAboutNow

Reacties

reacties