Opnieuw word ik min of meer ‘gedwongen’ om te reageren op een artikel op “Vers Beton”. Gedwongen, omdat de inhoud van het artikel dusdanig aan elkaar hangt van aannames, suggestieve beeldvorming en aperte onjuistheden dat ik als rasechte Rotterdammer er wel op moet reageren. Er wordt hier een bijzonder negatief beeld neergezet van een, naar mijn mening, hele mooie Rotterdamse wijk. Juist dat ongefundeerd negativisme wat ik wel vaker in Vers Beton-“publicaties” tegenkom, wil ik tegengaan.

Het is uitermate lastig een artikel te becommentariëren dat in mijn ogen gewoon bij elkaar is verzonnen. Bij het lezen werd ik overvallen door een gevoel van verbijstering en wist ik eigenlijk niet waar ik moest beginnen. Ik zal daarom maar de uitspraken/beweringen, waar hun “artikel” grotendeels op gefundeerd is, zoveel mogelijk toetsen aan bronnen.

Allereerst wil ik de schrijvers erop wijzen dat de wijk Kralingen door hen niet juist is omschreven of beter, ingekaderd. Kralingen is qua inwonertal een van de kleinere wijken van Rotterdam. Er wonen slechts zo’n 30.500 mensen. De wijk bestaat uit 4 delen. Oost- en West-Kralingen met daaraan toegevoegd, de oude en voorheen buitendijkse gebiedsdelen, De Esch en Struisenburg. Dat laatste buurtschap herbergde vanaf de late middeleeuwen een van de grotere scheepswerven van Europa. De roemruchte Zeven Provinciën is er o.a. gebouwd en vele militaire zeevarenden zijn er opgeleid. Een misverstand is nog steeds dat de Kralingse Plas en het bijbehorende bos deel uitmaakt van de wijk. Dit is niet zo, net zo min bijvoorbeeld als het Kralingse Veer. De Kralingse plas grenst slechts aan de wijk Kralingen en maakt, samen met nog meer wijkjes, deel uit van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Bij het Gemeentearchief Rotterdam kan je alles vinden over de (geschiedenis van) Rotterdamse wijkindelingen.Kralingen

“Veel van de Rotterdamse studenten – waarvan het gros in Kralingen woont – verlaat Rotterdam als ze klaar zijn met hun studie.”

Het gros van de Rotterdamse studenten woont dus in Kralingen!? Tip: maak eens gebruik van de jaarlijkse Apollo-analyses die in opdracht van OCW worden uitgevoerd over alle studentensteden. M.b.t. studenten in Rotterdam hebben trouwens de deelgemeenten ook veel informatie beschikbaar. Rotterdam is de 4e WO-studentenstad ná Amsterdam, Groningen en Utrecht en de 2e HBO-studentenstad ná Amsterdam. Er waren vorig jaar in totaal zo’n 53.500 WO- en HBO-studenten die in Rotterdam studeerden. Dat het gros daarvan in Kralingen woont is volstrekt uit de lucht gegrepen. Het grootste deel van die 53.500 studenten, namelijk zo’n 31.500 studenten(!) wonen niet eens in de stad Rotterdam. Bij de andere grote studentensteden is dit in vergelijkbare mate ook het geval. Van de 22.000 studenten die dan overblijven wonen er zo’n 6.000 gewoon thuis. De overige 16.000 studenten wonen verspreid over Rotterdam met de grootste concentratie in het Nieuwe Westen-Middelland-Oude Westen. In Kralingen wonen zo’n 2.100 studenten wat inderdaad wel relatief veel is voor zo’n kleine wijk.

“Het Kralingen waar ze vier jaar lang wonen, geeft ze een totaal vertekend beeld van de stad. Een ingeslapen beeld. Geef ze eens ongelijk dat ze vertrekken zodra dat kan.” “Dat veel hoogopgeleiden Rotterdam verlaten na hun studie, is de schuld van het oersaaie Kralingen, waartoe zij veroordeeld zijn.”

Wat een lachwekkende onzin. Voor het kleine deel van de totale studentenpopulatie (2,5%) die er woont is het juist een soort statussymbool om in Kralingen te kunnen wonen. Relatief veel Korps-studenten wonen daarom in die wijk en geef ze eens ongelijk, het is er schitterend wonen! Misschien per m2 wel wat prijzig, maar goed, dan heb je ook wat.Kralingen

In een ander eerder artikel van Vers Beton (interview met mevrouw Baljeu) werd ook aangegeven dat afgestudeerden weliswaar vertrekken uit Rotterdam maar dan in Berkel of Barendrecht terecht komen. En dat klopt. Ik zou het nog kunnen aanvullen met Capelle, Carnisselande of de rest van Lansingerland. Studenten krijgen namelijk net als andere mensen relaties. Ze zijn ook op een gegeven moment afgestudeerd, krijgen een baan aangeboden en kijken dan uit naar een huisje met tuintjes en plekken waar de kinderen later redelijk veilig kunnen spelen. Maar waar ze dan zogenaamd naar toe “vluchten”, dat zijn dan echt geen steden met een “rijk cultuurhistorisch aanbod”. Er staan gewoon rijtjeshuizen met in de straat bomen niet dikker als bezemstelen. Rijtjeshuizen met een oorspronkelijke koopprijs van rond de € 300.000, met kozijnen van plofhout en gasbetonnen tussenwandjes. Het is een eigen keuze om daar te gaan zitten. Bovendien “vluchten” ze dan niet bepaald ver want deze stedelijke gebieden zitten bijna letterlijk vastgeplakt aan Rotterdam, het zijn een soort buitenwijken. Uitermate goed met tram en metro bereikbaar.

“Hoe heeft de wijk, die ooit bekend stond als de beste buurt van Rotterdam, het tot de sufste weten te schoppen?”

Beste buurt en sufste buurt zijn geen aanduidingen die elkaar noodzakelijk uitsluiten. Sterker nog, ze kunnen ook heel goed samengaan. Er wordt hier een ontwikkeling gesuggereerd die er misschien niet eens is. Terwijl ik persoonlijk vind dat Kralingen een hele mooie en sjieken buurt is kan ik mij ook voorstellen dat personen die zich doorgaans in het clubcircuit ophouden, Kralingen maar een suffe buurt vinden.

“Overlastcoördinatoren en wijkagenten hebben hun handen steeds voller in Kralingen.”

Oeps, wat een harde bewering. Hier kon ik geen schriftelijke informatie over vinden dus maar even gebeld met voorlichting van de deelgemeente. Ze hebben trouwens ook nog een heuse persvoorlichter. Er was hen niets bekend over een toename van incidenten met overlast veroorzakende studenten. Ze vonden het volstrekt “uit de lucht gegrepen”. In 2007 is er serieus overlast geweest maar dat is toen in overleg met de universiteit en de studentenverenigingen, aangepakt.

“Studenten fietsen niet graag. En liever gaan ze ook niet met de metro of de tram, want de laatste gaat al om middernacht.”

Ik zou de schrijvers willen wijzen op de meer dan overvolle grote fietsenstallingen op de campus van Erasmus. Ga er zelf eens kijken en a.u.b. niet verwijzen naar een site die al jaren niet wordt bijgehouden. Als alumnus kom ik er nog wel eens, met de fiets, want auto’s komen daar het terrein amper op. En ja, aansluitend bij ander commentaar, je kan de afstanden tussen het Centrum en Kralingen bijna kruipend afleggen.Kralingen

Ik sluit hier af want een lijn in het stuk dat ik nu becommentarieer is er niet. Ik kan nog iets zeggen over de nieuwe campus maar ik laat het zo. Hun artikel is een zinloze opeenstapeling van verzinsels. Bijeengeharkt door twee personen die een beetje cultureel-interessant willen overkomen? Ik kan er alleen maar naar gissen…

Ik kan de “redactie” van Vers Beton wel nogmaals aanraden eens gewoon echt eindredactie te gaan voeren. Peer-redactie zou bijvoorbeeld ook kunnen functioneren als luie eindredacteuren geen zin hebben om iets te doen. Laat het artikel eerst door drie serieuze mederedacteuren lezen en van commentaar voorzien voordat het eventueel geplaatst wordt. Maar als jullie juist willen dat jullie site verandert in een soort digitale pulp, dan…….vooral zo doorgaan want dan zijn jullie echt heel goed op weg. Ik zie ook jullie mederedacteur (Tim de Bruijn) op het artikel reageren in termen van “grote onzin” en “zwak onderbouwd”. Een eerste teken aan de wand?!

Reacties

reacties