Er zijn binnenkort raadsverkiezingen en wat kunnen we van de gemeentelijke politiek verwachten als we spreken over de kansen voor gemeentelijke steun voor een middelgroot Rotterdams poppodium? Dit is de centrale vraag die ik hier even wil aanroeren.

Zoals bij iedere verkiezing krijgen we natuurlijk eerst een alles-moet-anders-show voor de kiezen. Na de verkiezingen moet dan vaak worden geconcludeerd dat diverse afspraken in een coalitievorming helaas zijn gesneuveld. De alledaagse gang van zaken daarna zorgt voor het dempen van menig ideaal. Dus hoe hoog staat zo’n poppodium nu al op de agenda bij politici? Bij verkiezingen liggen de grote kansen sowieso altijd ruim voor de eigenlijke verkiezingen waarbij via agendasetting en het ontlokken van uitspraken bij lijsttrekkers jouw punten achteraf kunnen worden verzilverd. Bij mijn speurtocht naar standpunten van politici viel het mij op dat er bij de lijsttrekkers van diverse partijen (links en rechts) bij voorbaat al een kritische houding was t.a.v. zo’n podium.Verkiezingen Rdam 2014

De gemeenteraad beslist feitelijk over heel veel zaken en bepaalt dus uiteindelijk of iets wel of niet doorgaat. Daarom kan worden gesteld dat de zetelverdeling na de verkiezingen in combinatie met de aangegane coalitie tussen verschillende partijen in de gemeenteraad doorslaggevend is voor de kans dat er in Rotterdam op korte termijn een middelgroot poppodium komt mét steun van de gemeente. Er zijn in de gemeenteraad van Rotterdam 45 zetels en dus is er in ieder geval altijd een meerderheid van 23 zetels nodig.

Ik heb geprobeerd om tot een zo helder mogelijk beeld te komen. Ik doe ook geen enkele uitspraak over de standpunten van de diverse politici. Ik zal de informatie zo presenteren dat de kansen voor steun kunnen worden afgeleid. Ik zeg daarbij gelijk al dat ik zwaar leun op informatie reeds door anderen verzameld.

Ik gebruik ten eerste de huidige zetelverdeling. Ten tweede neem ik de meest actuele peiling van Maurice de Hond van 9 februari jl., voor de zetelverdeling in de Rotterdamse gemeenteraad. Andere peilingen geven wellicht een ander beeld maar ik vermoed dat het de uiteindelijke conclusie niet noemenswaardig zal beïnvloeden. De gepeilde zetelverdeling geeft een duidelijke indruk van de macht van een partij. Hoe meer macht (zetels) hoe meer deze partij haar mening kan laten gelden bij een stemming in de gemeenteraad.

Maar welke standpunten nemen de Rotterdamse politici eigenlijk in als het gaat over een poppodium? Ik gebruik hiervoor, ten derde, een overzicht van de standpunten van dichtbij.nl opgezet rond de stelling: Investeer in een middelgroot Rotterdams poppodium.

Twee zaken moeten daarbij heel goed worden onderscheiden anders zullen er misverstanden ontstaan. Sommige partijen ondersteunen namelijk wel degelijk actief de gedachte van een Rotterdams poppodium maar spreken zich niet c.q. vaag uit over financiële ondersteuning of verwijzen naar ondernemers. Verkiezingen Rdam 2014Sommige zijn gewoon expliciet tegen gemeentelijke financiering. Als een partij expliciet steun uitspreekt voor een Rotterdams poppodium maar zich daarnaast ook duidelijk uitspreekt vóór financiële ondersteuning dan krijgen ze in de kolom steun een plusje. In deze financieel zeer krappe tijden kan je dat beter gelijk helder neerzetten anders ontstaat er een onjuist beeld en dat leidt wellicht tot teleurstellingen. In het plaatje hier rechts kan worden afgeleid hoeveel steun er, ook financieel, is voor een poppodium.

Het is vrij lastig om dit helemaal sluitend te krijgen maar ik denk dat hiermee een aardige poging is gedaan. Er is zeker een meerderheid die sympathiek tegenover een poppodium staat en zeker willen meedenken in termen van het faciliteren van e.e.a., maar daar stopt het dan veelal. Ik merk nog op dat de huidige coalitie van PvdA- CDA-VVD en D66 bij deze peiling nét geen meerderheid heeft. Hoe dan ook, de kans op een meerderheid voor gemeentelijke financiële ondersteuning voor een poppodium in Rotterdam is, in ieder geval de komende 4 jaar en mogelijk langer, NIHIL!

Voor de volledigheid geef ik hier nog de standpunten van de politici weer zoals deze stonden weergegeven op de site van dichtbij.nl.

Standpunten

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: Laat de sector zelf maar eens investeren in een poppodium. Gemeentelijke interventie, zie urban podium, werk alleen maar marktverstorend en verlammend voor de sector.

Hamit Karakus van de PvdA: Rotterdam verdient als tweede stad van het land goede poppodia. Hoewel er veel leuke initiatieven zijn, mist Rotterdam nog wel een goed middelgroot poppodium. Het is aan enthousiaste ondernemers om in dit gat te springen en aan de overheid om initiatieven te faciliteren en ondersteunen.

Hugo de Jonge van het CDA: Het CDA wil dat Rotterdam een aantrekkelijke stad is met een bruisende culturele sector. Maar we willen geen lege zalen subsidiëren: het cultuuraanbod moet passen bij de vraag van Rotterdammers. En in een stad met zo veel jongeren is er vraag naar een poppodium. Het CDA is tegen een poppodium dat helemaal door de gemeente wordt gefinancierd. Ambtenaren moeten geen poppodium runnen, dat moeten creatieve culturele ondernemers doen. Die er zelf in geloven en ook andere sponsors aantrekken. Alleen dan voorkomen we mislukkelingen zoals er in het verleden al te veel zijn geweest.

Leo de Kleijn van de SP: De SP en onze jongerenorganisatie Rood is al jaren actief om na het verdwijnen van ‘Waterfront’ en ‘WATT’ weer een nieuw middelgroot Rotterdams poppodium voor elkaar te krijgen. De behoefte is er zeker, Rotterdam is nu de enige grote stad waar een dergelijk podium niet bestaat. Maar het gaat de SP niet alleen om een middelgroot podium: kleine muzikale initiatieven moeten ook beter worden gefaciliteerd en het voortbestaan van de huidige poppodia moet worden bestendigd.

Jeannette Baljeu van de VVD: De VVD vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn in de financiële ondersteuning van de cultuursector. Rotterdam kent een bloeiende popcultuur, als er vraag is naar een poppodium zou dat door een ondernemer opgepakt moeten worden daar hoeft de overheid niet aan mee te betalen.

Judith Bokhove van GroenLinks: Rotterdam is de enige grote stad in Nederland zonder poppodium, en is niet langer toonaangevend in het clubcircuit. Ook heeft Rotterdam geen echt uitgaanscentrum; de kroegen en clubs zitten verspreid over de stad. Ook is er een tekort aan feestzalen. GroenLinks wil daarom een nieuw poppodium met een middelgrote zaal, meer feestzalen, een duidelijke uitgaansroute en ruimte voor horecaondernemers om de stad gezelliger te maken. Letterlijk door bredere trottoirs voor terrassen, maar ook door de verregaande veiligheidseisen terug te schroeven, zodat evenementen zoals de Dance Parade weer georganiseerd kunnen worden. GroenLinks wil ook ‘culturele broedplaatsen’ nieuwe leven inblazen, zodat van onderop muziekstromingen en kunstenaars kunnen opbloeien.

Salima Belhaj D66: Rotterdam heeft als enige grote stad in Nederland geen middelgroot podium voor livemuziek. D66 vindt dit een gemiste kans voor een wereldstad als Rotterdam. Als de muzieksector met een goed en gedegen voorstel komt voor een nieuw poppodium, zal D66 dit initiatief van harte ondersteunen. D66 pleit voor het vrijmaken van structureel extra geld binnen de cultuurbegroting om dit middelgrote muziekpodium mogelijk te maken.

Setkin Sies van de ChristenUnie/SGP: Rotterdam investeert niet in een nieuw poppodium voor meer dan 2000 man. Het is beter om de bestaande infrastructuur de komende jaren te ondersteunen en verder uit te bouwen. Eerst moet de basis gezond worden. Pas daarna kunnen we in Rotterdam doorgroeien naar meer en groter aanbod. Daar hoeft de gemeente zich overigens niet mee te bemoeien. Steeds als de gemeente de zaak naar zicht toetrok, ging het mis! Denk aan Nighttown/Watt en het Urban Culture Podium! Het initiatief voor een nieuwe poppodium komt wat ons betreft uit de markt.

Reacties

reacties