Ongeveer twee weken geleden werd ik gewezen op een artikel in Vers Beton, 15 januari jl. van de hand van Joey Huisman: “Bruisen of verdichten: wat wil Rotterdam nou?”. Deze man heeft zijn hart ongetwijfeld op de goede plek zitten maar zijn verhaal is net zo chaotisch als zijn studiecarrière. Als je een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan een discussie hoor je allereerst feiten en meningen uit elkaar te houden. Ten tweede moet je een specifieke casus niet mengen met algemene lijnen. Het leest voor een zeker publiek ongetwijfeld heel lekker maar in discussies schiet je er geen reet mee op.

Boze wolf DCMR pakt o.a. het schaapje Corso en peuzelt het op.
Joey Huisman doet verslag van deze misdaad en maakt een haarfijne en sluitende analyse van dit voorval…..hoewel?!? Ik ben eens kritisch en feitelijk door zijn verhaal heengegaan zodat ik aan het einde mij kan afvragen wat we aan dit verhaal hebben in het licht van het realiseren van een middelgroot poppodium in Rotterdam.Corso

Joey begint met het aanhalen van vermeende citaten uit Stadsvisie 2030 uitgekomen in 2007. Persoonlijk vind ik dat wat ongelukkig. Zo’n document is in de jaren daarvóór tot stand gekomen en is door de zware financiële crisis die in 2008 begon volstrekt achterhaald. Voorbeeldje: dat gebied ten oosten van de Maastunnel op Zuid dat in het aangehaalde document als rustig stedelijk woonmilieu wordt gewenst/gepland. De realiteit is nu dat binnen twee jaar Hennie van der Most daar een gigantisch pretpark opent. Ze zijn al vol aan de gang. De wethouders stonden te springen van blijdschap. Overlast…, nou zo’n pretpark kan je straks aan de andere kant van de rivier nog horen. Stadvisie 2030 ligt bij mij al jaren bij het oud papier.

Maar goed het is een keuze om zo’n document toch te hanteren. Joey start met de smaakmakende openingszin: “De balans tussen wonen en werken is in Rotterdam al jaren scheef.” Maar dit wordt geponeerd als een feit terwijl het slechts zijn mening is gebaseerd op een onjuist aangehaald citaat. Het staat namelijk nergens zo. Gerefereerd wordt namelijk aan een ingekaderd tekstje op pagina 64: “In de binnenstad van Rotterdam is momenteel een onbalans tussen wonen en werken. De verhouding inwoners / werkers is in Rotterdam 1:3 tegenover 1:1 in bijvoorbeeld Amsterdam. Een evenwichtigere verhouding biedt betere uitgangspunten voor een sterk en aantrekkelijk centrum stedelijk woonmilieu.”

Joey, er staat ‘binnenstad van Rotterdam’, er staat ‘onbalans’ en er staat ‘evenwichtigere verhouding’.

Afgezien van de, voor mij althans, volstrekt idiote vergelijking tussen de binnenstad van Amsterdam (jawel: de hele grachtengordel is in het kadertje gearceerd) met die van Rotterdam zou ik zeker deze nuances, die een dure stuurgroep na ongetwijfeld maandenlang vergaderen heeft aangebracht, wel laten staan. Wat het probleem eigenlijk is snap ik sowieso niet want ‘de onbalans’ is dan in bijvoorbeeld het Nieuwe Westen vele malen groter. Daar wordt vooral gewoond en amper gewerkt, dus neer bulldozeren al die huizen en meer fabrieken bouwen?

Joey, zo’n visiedocument is een ingekleurde verzameling ambtenarengelul, losgezongen van iedere werkelijkheid, en is bedoeld als vergezicht waar te pas en te onpas naar kan worden verwezen. Heel handig voor politici met rode brilmonturen zonder visie.

Goed, dan wordt vervolgens ook nog eens de binnenstad monitor 2013 aangehaald. Het enige wat ik na lezing van dat hele document kan concluderen is dat de eerder aangehaalde, als uiterst problematisch ervaren onbalans, ongewijzigd is gebleven. Immers, zowel de woonfunctie als de werkfunctie is in het centrum met 5% toegenomen tussen 2010 en 2014. Die verdichting van 5% zal het voorlopig wel zijn want ik meen dat er momenteel niet zoveel meer gepland staat aan woontorens maar ik laat mij graag corrigeren.

En jawel, we gaan vervolgens een jump maken: van algemene beleidslijnen naar de casus Corso: “12 klachten nekken Corso.” Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik net als een van de referenten eens eerder een ‘iets’ andere lezing heb mogen bespeuren dus het wordt tijd dat eens na te gaan want er wringt iets.

En dat gaat als volgt, Joey. Bij een faillissement hoort een curator en die maakt verslagen voor de rechtbank en op basis daarvan doet een rechter uiteindelijk een uitspraak. En zo’n verslag kan je opvragen. Echte journalisten noemen dat ook wel feitenonderzoek. Faillissementsdossier Corso Rotterdam staat onder 73568 C/10/13/777 F.

Eens even de 9 pagina’s helemaal lezen, hmmm, CTS Eventim, de Boerenleenbank, hele grote schulden, € 100.000 op een verkeerde rekening gestort…. het komt op mij over dat er hier toch wel hééél wat meer aan het handje is dan louter sluiting ten gevolge van een beetje geluidsoverlast. Corso heeft in 2012 een boete voor geluidsoverlast gehad maar maakte in 2013 al weer winst. Maar goed, de curator is nog steeds bezig en verwacht op 22 april 2014 een volgend, derde, verslag in te dienen. De curator bepaalt in deze wat de feiten zijn en niet ondergetekende. Dus beste Joey, eerst de feitjes in rijtjes en dan pas het pennetje hanteren.

Dan gaan we vervolgens nog even langs de aloude samenzweringstheorieën. DCMR is een boze genius die Corso wel effe zou pakken. Gelul, DCMR is een milieudienst die je gewoon voor de rechter kan dagen wanneer sprake zou zijn van misleiding en opzettelijk vervalsen van metingen. Dit laatste is kennelijk niet gebeurd want ik kan daar helemaal noppes over vinden. Blijkbaar hadden ze dus gelijk.

Aha, de vergelijking met Amsterdam komt weer om de hoek zeilen. Een hele goede vriend van mij werkt voor B&W van Amsterdam en kan mij melden dat de problemen in Amsterdam veel groter zijn en al veel langer duren. Momenteel geven ze er prioriteit aan om de geluidsoverlast in de grachten aan te pakken. “Idioten die knetter stoned met een geluidsinstallatie in een sloep door de grachten varen”. In de Jordaan hebben ze eigenlijk alleen maar overlast van terrassen niet van poppodia. Heel veel steden in Nederland hebben soms/vaak overlast van publiek op terrassen, los van verdichten en bruisen. Dus wat voegt dit toe?

Wat hebben we aan jouw verhaal, wat is nu het probleem, Joey? Het probleem is dat jij gewoon een punt wil maken. Je shopt links en rechts argumenten bij elkaar en je maakt er een sappig artikel van. Sappig, ja, maar het raakt kant noch wal. Je wilt gewoon dat een club als Corso kan blijven bestaan. En dat wil ik ook, Joey, uit de grond van mijn hart, dat wil ik ook!!
Maar heb je verkiezingsprogramma’s al gelezen? Een vette meerderheid, in welke combinatie ook, wil hooguit faciliteren bij het opzetten van een poppodium, maar bijna niemand wil daar een bedrag voor uittrekken. Dat is dus bereikt voor de komende 4 tot 8 jaar. Fantastisch resultaat!!

Dus nu hebben we een goede ondernemer nodig, een echte, die het vertrouwen heeft van meerdere investeerders. Investeringen die nodig zijn om bv. Corso in één keer helemaal geschikt te maken. Een ondernemer die niet alleen een goede boterham wil verdienen maar ook iets wil toevoegen aan het Rotterdamse uitgaansleven. Je hebt ook jongeren nodig die daar dan ook een redelijk prijs voor willen betalen. Dát hebben we nodig in Rotterdam en geen suggestieve energieverspillende artikelen, verslagen van zinloze achterhoedegevechten.

Reacties

reacties